Jaunimo savanoriškos veiklos centras “Deineta” pradeda įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-4150202

Lietuvoje mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnioamžiaus asmenų dalis. Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius, kolpasieks 65 metus . Išlieka tendencija, kad didėjant dirbančiųjųamžiui – mažėja jų užimtumas. Mažesnį vyresnio amžiausasmenų užimtumą dažniausiai lemia šie aspektai: nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokiųdarbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą […]