Solidarity Gardens in France

Dear friends,

We are sending you new a new workcamp project!
*ANEC02 Solidarity Gardens 14/06/2019 – 28/06/2019*
*18+, ENVI/SOCI*
Centrale des Volontariats / Placement Officer
Etudes et Chantiers International – ANEC

Locaux inter-associatifs l’ESTRAN
9 rue sous les Augustins, 63 000 Clermont-Ferrand *FRANCE*
+33 (0)4 73 31 50 49
workcamps@etudesetchantiers.org
etudesetchantiers.org/

New CAMP in FRANCE starting soon !!

Dear Friends,

New camp in France ! 😉
*CONCF-001, **FARGUES UFCV 1, **23/03-11/04* FARGUES-SAINT-HILAIRE ENVI/CONS, 14 vols, 17 +
We are really looking for volunteers. Please find attached a kind of poster and photos here below :
CONCF-001 – UFCV 1 – Toits.jpg <drive.google.com/file/d/13l4A2yNUv_1MWYpl_pV1agQWhvxUIvcd/view?usp=drive_web>
CONCF-001 – UFCV 1 – La Frayse entree.jpg <drive.google.com/file/d/1Lsrg2wHepFSPmnLTwhYxrLMx8jiJGN1i/view?usp=drive_web>
CONCF-001 – UFCV 1 – domaine.jpg <drive.google.com/file/d/1WqwiLXOtvp0cSkpGMUiWU9xqdS10RYMK/view?usp=drive_web>
CONCF-001 – UFCV 1 – balade nature.jpg <drive.google.com/file/d/1u1-rGJ2hbYgT68rxvfnMpEPg45lJypCM/view?usp=drive_web>
CONCF-001 – UFCV 1 – Clochet La Frayse.jpg <drive.google.com/file/d/1xgpyiRp7GKrzavtFjjXcZDx1oRE0XtCI/view?usp=drive_web>
CONCF-001 – UFCV 1 – apiculture.jpg <drive.google.com/file/d/10FHCvzKrYqli0dz2WRrT9iA2G117JDoM/view?usp=drive_web>

Camp promotion in Germany

One very beautiful workcamps! Here the basic informations:
*Campcode:* IIJGD 19336
*Date:* 06.04-20.04.2019 *Age*: 16-26 (so yes, please send us your teenagers!! J )
Please find attached the info sheet, project information and most important a flyer for promoting the workcamp! J *We still need six volunteers until the 07.02.2019*. *Otherwise, the workcamp will be cancelled – which would be really really sad!* So please, don’t let this happen and help us finding volunteers! We count on you and trust in your promoting skills! J Should you have any further questions concerning this workcamp, feel free to ask J.
Thanks a lot in advance and happy weekend!
Warm regards from Germany,

Nadine

Nadine Thomas
Seasonhelp
Workcamps in Europa, Nordamerika und Ostasien
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd)
Kasernenstr. 48
53111 Bonn
Germany
Tel: 0049 – 228 228 00 -11
WHATS APP: 0049 163 2426432
Fax: 0049 – 228 228 00 10
www.ijgd.de
www.facebook.com/ijgd.workcamps
Telefonzeiten: montags – freitags: 9:30 – 17:30 Uhr.

EVS project in Lozoyuela, Madrid, Spain

Due to the last minute cancellation De Amicitia is looking for a candidate for our traditional EVS Project in Lozoyuela, 69 km North of Madrid
Bear in mind that travel expenses reimburment is limited to 275,00 €
Project is for 10-12 months from March 2019 (flexible) and volunteers must Speak Spanish and have a driving license
If you may have a candidate please contact us asap
Best
PS.- We attach basic information and a poster for your Social Media

EVS/ESC – Call for 2 volunteers in Athens

I am glad to share with you the *call for 2 volunteers *to start as soon as possible, preferably we estimate during the first days of March, right after the TM.
Volunteers are asked to fill in an online form ( goo.gl/forms/ECYGWYrFf9fNFdyJ2 ) as well as send their CV in my email address, youth@elix.org.gr.
All relevant information can be found in the call attached. Please do not hesitate to contact me for any question that may occur.
*We would be especially happy *if you would share this call with your outgoing/incoming volunteers or other active volunteers of your organisations, so that we can make sure that we can recruit someone who has been involved with the IVS movement before.
Best regards, Tile

Apply for Baltic Sea Region Young Planners` Contest!

VASAB has initiated the Young Planners’ Contest “Liveable Places and Spaces of Tomorrow” to bring together young professionals and give them a chance to create a network of next generation planners and provide them with a chance to express their expectations and perspective of the future of the Baltic Sea Area. Therefore, *young professionals and students are invited to apply for the contest and join the 4-day International Summer Camp in Poznan, Poland, the 26th to the 29th of August 2019.*
During the International Summer Camp multinational and cross-sectoral teams will be formed to prepare propositions on development of Liveable Places and Spaces of Tomorrow. Teams will be provided with inspiring introductory workshops and mentors will be available through the whole Summer Camp. Best team(s) will be rewarded and invited to present their work to the high-level VASAB Ministerial Meeting.
*More details on the Contest and how to apply can be found under * *https://vasab.org/ypc/* <vasab.org/ypc/>
*It would be much appreciated if you could share this information within your networks to attract young motivated participants! Encourage your younger co-workers to apply! *

In the attachment you will find a poster (can be printed up to A3) and other promotion materials that you can use to spread the word about the Contest!

In case you have any further question or concerns, please contact Ms. Liene Stikane, liene.stikane@vasab.org, +371 26441064.

EstYES (Estonia) Winter Camp

Sulaukėme žinutės iš kolegų Estijoje (tekstas apačioje). Puiki stovykla nenorintiems labai toli keliauti 🙂

Dear friends around the World!

Hope the New Year 2019 has started nicely for you 🙂

New year means the new workcamp season and this first workcamp mail of the year is to remind you that we have a winter camp where we still have couple of places for your volunteers

EST 02 WINTER ADVENTURE @KODADE FARM 12.02 – 21.02 ENVI 8 vols

The description of the camp is attached along with couple of nature photos to illustrate it. More pictures on www.kodade.ee

Please promote this camp among your potential participants.

With warm winter greetings from snow-white Tallinn!
Aleksandr Kurushev

MTÜ ESTYES
Wiedemanni 3, 10126 Tallinn, Estonia
tel +372 601 3098
www.estyes.ee
estyes@estyes.ee

Ruošiamės 2019 stovyklų sezonui

Sveikiname visus su Naujausiais Metais ir linkime, kad laisvalaikis šiais metai būtų dar prasmingesnis ir pilnas naujų įspūdžių!

Dauguma stovyklas rengiančių organizacijų dar tik ruošia naujojo sezono programas. Jas turėsime kovo mėnesio viduryje, po susitikimo su partneriais, kuris vyks Turkijoje.

Tačiau gana nemažai organizacijų stovyklas rengia ištisus metus, tad kviečiame “pasižvalgyti” 🙂 – stovyklų paieška.

Jaunimo savanoriškos veiklos centras “Deineta” pradeda įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” Nr. 08.3.2-ESFA-K-4150202

Lietuvoje mažėjant bendram gyventojų skaičiui, didėja vyresnioamžiaus asmenų dalis.
Nuo 2012 m. Lietuvoje pradėtas tolinti pensinis amžius, kolpasieks 65 metus . Išlieka tendencija, kad didėjant dirbančiųjųamžiui – mažėja jų užimtumas. Mažesnį vyresnio amžiausasmenų užimtumą dažniausiai lemia šie aspektai: nekvalifikuoto, mažai kvalifikuoto darbo poreikio mažėjimas, neigiamas darbdavių požiūris į būtinybę investuoti į tokiųdarbuotojų kvalifikacijos kėlimą, persikvalifikavimą arkompetencijų ugdymą, pačių vyresnio amžiaus asmenųnepasitikėjimas.
Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalųtaryba siūlo mažinti suaugusiųjų socialinę ir skaitmeninę atskirtį, didinant neformalaus švietimo galimybes, skiriant prioritetąvyresnio amžiaus asmenims. Remiantis 2014–2020 metųNacionalinės pažangos programa, tikslinga didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, atkurti ir palaikyti socialinius jųryšius.
„Eurobarometro“ tyrimų duomenimis Lietuvoje aktualidarbuotojų diskriminavimo dėl amžiaus problema, o neigiamaspožiūris į vyresnio amžiaus asmenis neleidžia adekvačiaiįvertinti jų kaip darbuotojų ir bendruomenės dalyvių. Toksvyresnio amžiaus žmonių diskriminavimas menkina jų savigarbąir trukdo aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Todėl svarbupripažinti naudą, kurią vyresnio amžiaus asmenys gali duotivisuomenei, ir taip mažinti socialinę jų atskirtį. Pagrindinėspriežastys, trukdančios vyresnio amžiaus asmenims išlikti darborinkoje – reikiamos kvalifikacijos bei dabartiniam laikmečiui reikalingų įgūdžių stoka.
Remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darboministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1- 597 patvirtintu„Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir savanoriškos veiklosskatinimo 2016–2020 m. Veiksmų planu“, siekiant sukurtipalankesnes sąlygas vyresnio amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, taip patišlikimo darbo rinkoje, būtina padėti jiems įgyti bendrųjųįgūdžių bei šiuolaikinėje darbo vietoje reikalingų kompetencijų, sukurti palankesnę aplinką vyresnio amžiaus asmenims vykdytisavanorišką veiklą, mažinti su amžiumi susijusius stereotipus, diskriminaciją, didinti vyresnio amžiaus asmenų savivertę, ugdyti jų asmenines kompetencijas, juos motyvuojant, konsultuojant.
Projektas “Tavo Patirtis -Tavo Galimybės” numatomasvykdyti Kauno apskrityje, kur gyvena beveik 20 proc. visųLietuvoje gyvenančių, 55-64 metų amžiaus asmenų.
Projekto eigoje bus apmokyti 45 savanoriai, kurie savanoriaussocialinę veiklą vykdančioje organizacijoje. Savanorišką veikląkoordinuojanti organizacija -Jaunimo savanoriškos veikloscentras „Deineta“, atsižvelgiant į organizacijos poreikį, parengssavanorius savanorystei. Galėdami padėti negalią turintiemsžmonėms savanoriai įprasmins save, ugdys savo asmeninius įgūdžius ir kompetencijas, bei prisidės prie bendruomenėsstiprinimo.
75 projekto dalyviai dalyvaus bendrųjų gebėjimų mokymuose. Ypatingai didelis dėmesys kreipiamas į skaitmeninio raštingumougdymą ir tobulinimą, nes būtent šios amžiaus grupės asmenysšiuos gebėjimus įvaldę mažiausiai.
Siekiant išeliminuoti vyresnio amžiaus asmenų nepasitikėjimąsavo žiniomis ir asmeninėmis bei profesinėmis kompetencijomisbus organizuojami motyvaciją didinantys seminarai.
Vyresnių asmenų potencialui skatinti, teigiamai formuotivisuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiausasmenis bus sukurtos radijo reklamos atkreipiančios dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių sukauptą patirtį ir turimą potencialą.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Tarptautinė stovykla Hamburge, Vokietijoje !

Stovykla Fischbeker apskrityhe, Hamburge. Tai gamtos 770 hektarų ploto gamtosaugos rezervatas esantis Hamburgo pietvakariuose. Stovykla Fischbeker apskrityhe, Hamburge. Tai gamtos 770 hektarų ploto gamtosaugos rezervatas esantis Hamburgo pietvakariuose. Continue reading “Tarptautinė stovykla Hamburge, Vokietijoje !”