Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Europos Savanorių tarnyba

Europos savanorių tarnyba (EST) – tai tarptautinės savanorystės projektai jauniems žmonėms, kuriais siekiama ugdyti jų pilietiškumą, solidarumo jausmą, skatinti kitų kultūrų pažinimą, stiprinti tarpusavio supratimą ir toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinėje, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt. srityje.

Ką veikia savanoris tarnybos metu?

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą. Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus ir įgyja naujų žinių, patirties ir įgūdžių. Tai tarsi “gyvenimo mokykla” ir investicija į save, kuri pravers ateityje.

Kokios yra projektų temos?

Nediskriminavimas; Kova su rasizmu / ksenofobija; Menas ir kultūra; Civilinė sauga; Vystomasis bendradarbiavimas; Negalia; Mokymasis per sportą ir aktyvią veiklą; Aplinkosauga; Lygios galimybės; Europos pažinimas; Lyčių lygybė; sveikata; Paveldo apsauga; Tarpreliginis dialogas; Priemonės prieš nusikalstamumą; Žiniasklaida ir komunikacija / Jaunimo informacija; Žiniasklaida ir ryšiai; Mažumų teisės; Kaimo plėtra; Socialinė integracija; Socialinė atskirtis; Miestų plėtra; Miesto / Kaimo plėtra; Jaunimo informacija; Jaunimo laisvalaikis; Jaunimo politika; Jaunimo sportas.

Reikalavimai EST savanoriui:

Tau turi būti ne mažiau kaip 18 m. ir ne daugiau kaip 30 m.
MOTYVACIJA. Tu turi tvirtai apsispęsti dėl savanorystės ir 100 proc.būti tikras, kad nori tai daryti. EST yra rimtas įsipareigojimas, todėl į tai reikia žiūrėti labai atsakingai. Prieš pradedant ieškoti projektų, kartu su siunčiančia organizacija, privalai iki galo išsiaiškinti visas smulkmenas susijusias su savanoryste.

Iš ko aš gyvensiu savanorystės metu?

Finansuojama iki 100% savanorio tarptautinės kelionės išlaidų (priklausomai nuo kelionės atstumo). Apgyvendinimas, maitinimas, vietinis transportas, kalbos kursai, mokymai, sveikatos draudimas finansuojami 100%. Papildomai mokama nustatyta kišenpinigių suma priklausanti nuo priimančios šalies. Trumapi tariant, suteikiamos visos sąlygos reikalingos pagrindiniams poreikiams patenkinti.

Aš apsisprendžiau būti EST savanoriu, ką daryti toliau?

Visų pirma reikia paruošti “duomenų paketą” apie save. Anglų kalba užpildyti CV bei motyvacinį laišką. Taip pat reikėtų susisiekti su mumis ir informuoti, kad pradedate projekto paiešką. Kai duomenys paruošti, galima ieškoti priimančios organizacijos/projekto. Pagrindiniai paieškos būdai yra trys:

1) http://europa.eu/youth/evs_database šioje duomenų bazėje yra skelbiamos visos organizacijos, kurios yra akredituotos dirbti su programa „Erasmus+“ (siunčiančios, priimančios bei koordinuojančios). Ieškoti ir rinktis galima pagal įvairius kriterijus. Pasirinkimas tikrai didelis, tačiau šioje duomenų bazėje skelbiamos visos organizacijos, net ir tos, kurioms šiuo metu gali nereikėti savanorių. Taigi, norint susirasti projektą reikia įdėti daug pastangų ir rašyti į kuo daugiau sudominusių organizacijų. Jeigu rasite 100 patikusių organizacijų, rašykite visoms, – taip tik padaugės šansų dalyvauti. !Pastaba! Rašyti reikėtų tik toms organizacijoms, kurios iš tikrųjų sudomina.

Nereikėtų išsigąsti ilgų aprašymų. Tai yra oficiali informacija ir dažnai realybė kažkiek skiriasi nuo aprašymo. Svarbiausia atsirinkti aktualiausią informaciją ir, jeigu projektas patiko, parašyti organizacijai laišką:

Paminėti, kad, pvz., sudomino projektas nr. 2010-LT-5 (kiekvienas projektas turi savo numerį, kurį reikia paminėti rašant organizacijai).
Prisistatyti (vardas, pavardė, iš kokios šalies esate, metai), išskirti kelis svarbiausius sakinius apie save arba parašyti kodėl apsisprendei savanoriauti.
Paminėti, kad tavo siunčianti organizacija yra Center of youth voluntary activities “Deineta” ir parašyti kontaktinį asmenį (tik tuo atveju, jeigu susisiekei su mumis).
Parašyti nuo kada norėtum savanoriauti ir paklausti ar jie turi laisvų projektų.
Prisegti cv, motyvacinį laišką arba savanorio anketą.

2) Kandidatai, kurie atsiunčia duomenis apie save, prijungiami prie Deinetos naujienų grupės ir gauna naujausius partnerių pasiūlymus.

3) http://www.youthnetworks.eu/ portalas talpina informaciją tik apie tuos organizacijas/projektus, kuriems reikia savanorių. Savanoriai taip pat gali patalpinti informaciją apie save. Be abejo, iniciatyvą, kaip visada, turi rodyti norintys išvažiuoti. Pakvietimą prisijungti prie www.youthnetworks.eu galite gauti el.paštu iš mūsų.

4) Kitos galimybės ieškoti projektų: www.findevs.com, www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/projects; europa.eu/youth/volunteering/project_en;

Visi paieškos būdai yra efektingi todėl sunku kurį nors išskirti. Kiekvienas atranda projektą skirtingu keliu, todėl verta išbandyti visus paieškos būdus.

Organizacijų “vaidmenys”

Siunčianti organizacija (SO) (pvz. “Deineta”) padeda savanoriui susirasti priimančią organizaciją (arba kitaip sakant projektą), suteikia pirminį parengimą prieš išvykstant, pasirūpina tam tikrais formalumais (pvz.sveikatos draudimu, su projektu susijusių dokumentų tvarkymu), nukreipia savanoriį į programos nacionalinės agentūros mokymus, suteikia paramą tarnybos metu bei organizuoja susitikimą tarnybai pasibaigus.

Priimanti organizacija (PO) (pvz. vaikų globos namai) yra ta vieta, kurioje savanoris atlieka tarnybą arba paprasčiau tariant dirba savanorystės metu. Ši organizacija rūpinasi savanorio užimtumu, teikia darbinę paramą, paskiria kuratorių darbo vietoje ir globėją.

Koordinuojanti organizacija (KO) visų projekte dalyvaujančių partnerių vardu teikia paraišką projekto finansavimui gauti. Jeigu paraišką patvirtina (dažniausiai tai paaiškėjo praėjus 6-8 savaitėms po paraiškos pateikimo), gauna finansavimą (subsidiją), administruoja visą projektą, atsako už siunčiančių ir priimančių organizacijų veiklos koordinavimą. O taip pat labai dažnai rūpinasi savanoriu buitinėmis sąlygomsi: apgyvendinimu, maitinimu, transportu, ir t.t.

SVARBU!

Žemiau pateiktos datos yra skirtos ne tik organizacijoms, kurios nori teikti paraiškas projektų finansavimui gauti, bet ir savanoriams.

Tarkim dabar yra ruduo, o tu nori pradėti savanorišką tarnybą vasarą. Palankiausia orientuotis į vasario 4 dienos paraiškų teikimo terminą (paraiškas teikia organizacijos). Tai reiškia, kad paiešką palankiausia pradėti lapkričio viduryje. Tavo užduotis iki vasario 4 d. susirasti priimančią organizaciją arba kitaip sakant patinkantį projektą. Tarkim, gruodžio viduryje, tau pavyko susirasti organizaciją, kuri nori tave priimti. Tai yra gerai ir tu turi nutraukti kitų projektų paiešką, tačiau tai dar nereiškia, kad tu jau 100 proc.išvažiuoji savanoriauti. Po vasario 4 d.(termino pabaigos) apytiksliai praėjus 6-8 savaitėm tu sužinosi ar organizacija gavo subsidiją projekto veiklai. Jeigu atsakymas teigiamas, gali šokinėti iš laimės, kad važiuoji savanoriauti ;)

  • Vasario 4 d. terminas – projektams, prasidedantiems nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.
  • Balandžio 30 d. terminas – projektams, prasidedantiems nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.
  • Spalio 1 d. terminas – projektams, prasidedantiems nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d.

!Pastaba! Šios datos neapibrėžia projekto trukmės. Tai tik laiko tarpas nuo kada iki kada gali prasidėti jūsų savanorystė.

Jeigu turite klausimų, reikia pagalbos pildant duomenis apie save ar patarimų dėl paieškos drąsiai kreipkitės. “Deineta” visada pasiruošusi padėti! :)

Įvaizdis pagal: reprezentacija.lt